HOŞGELDİNİZ:)

RABB'İM HARAM LOKMADAN , HELAL OLMAYAN RIZIKTAN, BİZE VERİLEN NİMETLERİ ISRAF ETMEKTEN VE BUNCA NİMET KARŞISINDA ŞÜKÜRSÜZLÜKTEN SANA SIĞINIRIM

30 Nisan 2014 Çarşamba

YAYLADAĞI LOKUMU & 3 AYLAR BAŞLIYOR

YAYLADAĞI LOKUMU HATAY, ANTAKYA VE YAYLADAĞI BÖLGESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR 2 BİSKÜVİ ARASINDA BİR TANE YAYLADAĞI LOKUMU OKADAR LEZZETLİDİRKİ...MALESEF SİZLERE BUNUN TARİFİNİ VEREMEYECEĞİM ÇÜNKÜ EVLERDE YAPILABİLECEK BİRŞEY DEĞİLDİR.
ANCAK ANTAKYA BÖLGESİNDEN GETİRTEBİLİRSİNİZ.


BU ARADA BUGÜN İTİBARIYLA 3 AYLARA GİRMİŞ BULUMAKTAYIZ RABB'IM BİZİ RECEP AYINA KAVUŞTURDU SONSUZ HAMD OLSUN İNŞALLAH ŞABAN VE RAMAZAN AYINADA VE BAYRAMADA KAVUŞTURSUN.
AMİN...

RECEP AYININ ÖNEMİ:

RECEB ayı: Dört kıymetli aydan biridir. Bir âyet-i kerime meali:
(Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmetli] olan aylardır.) [Tevbe 36]

Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

Receb ayının faziletiyle ilgili birkaç hadis-i şerif:
(Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.)[İbni Cerir]

(Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.) [Taberani]

(Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.)
[Ebu Davud]

(Receb ayında Allahü teâlâya çok istiğfar edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.)
[Deylemi]

(Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]

(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.)[Gunye]

(Recebin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, ayın hepsinde tutmuş gibi sevab verilir.) [Miftah-ül-cennet] (Kaza oruç borcumuz olmasa bile, oruç tutarken, ilk veya son kazaya kalan Ramazan orucunu tutmaya diye niyet etmeli.)

(Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Ya’la]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.)
[İ. Asakir]

(Allahü teâlâ, Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu" der. Allahü teâlâ, Nuh aleyhisselamı Recebde gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti.) [Taberanî]

(Receb’de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, “Yâ Rabbi, onu mağfiret et” derler.) [Ebu Muhammed]

Recebin ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Regaib, ihsanlar, ikramlar demektir. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Regaib gecesi yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

ŞABAN ayı: Resulullah efendimiz, Şaban ayına da çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

Âişe validemiz buyuruyor ki:
(Resulullahın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şabanın tamamını oruçla geçirirdi.) [Buhari]

Şaban ayının faziletiyle ilgili üç hadis-i şerif:
(Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizî]

(Şaban'da üç gün oruç tutana, Allahü teâlâ Cennette bir yer hazırlar.) [Ey Oğul İlmihali]

Bünyesi zayıf olanın, Şabanın 15 inden sonra oruç tutmayıp, farz olan Ramazan-ı şerif orucuna hazırlanması iyi olur. Sağlığı yerinde olan ise, Şaban ayının çoğunu, hatta tamamını oruçlu geçirebilir.

Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesidir. Yani 14 Şabanın bittiği günün gecesidir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.) [İbni Mace]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.)
[İ. Asakir]

Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı, Bilhassa ilim öğrenmelidir. En kıymetli ilim, doğru yazılan ilmihal bilgileridir.

RAMAZAN AYI: Peygamber efendimiz, Ramazan-ı şerifin fazileti hakkında buyuruyor ki:
(Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesaî]

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Ramazan ayı gelince, “Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek” denir.) [Nesai]

(Ramazan gelince, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

(Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.)
[Taberani]

(Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.)
[Ebu Nuaym]

(Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.) [İ.Mansur]

(Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.) [İ.Ebiddünya]

(İslam, kelime-i şahadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.)
[Müslim]

(Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak oruçlular içindir.)
[Taberani]

İmam-ı Rabbani hazretleri de buyuruyor ki:
Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.

Kur’an-ı kerim Ramazanda indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı şerifte iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.

İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.

Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama’ vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin!

Açıktan oruç yiyen, bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da, oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır.

Ramazanda oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.) [Nesai]

(Ramazan orucunu farz bilip, sevap bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.)
[Buhari]

(Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.) [Taberani]

(Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutun! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.)
[İbni Ebiddünya]

(Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır.)
[Deylemi]

(Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Biri size sataşırsa, “Ben oruçluyum” deyin!) [Buhari]

Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Hadis-i şerifte, (Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz) buyuruldu. (Tirmizi)

Ama dini bir mazeret varsa oruç tutmamak günah olmaz.

25 Nisan 2014 Cuma

PUF PUF PİZZA TARİFİ

 puf puf hamuruyla yumuşacık tepsi pizzası yapmaya ne dersiniz?
bunun için gerekli olan
MALZEMELER:
HAMURU İÇİN:
1 çay bardağı yogurt
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı zeytinyağı
yarim paket yaşmaya
1 çay bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
HAZIRLANIŞI:
ılık suda mayayı eritip un hariç tüm malzemeleri karıştırıyoruz, daha sonar azar azar un ilave ederek kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuruyoruz.
ÜZERİ İÇİN:
domates
beyaz peynir
kaşar peyniri
(ben eriyen peynir kullandım tek çeşit)
yeşil biber
siyah zeytin
sucuk rendesi
SOSU İÇİN:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı biber salçası
HAZIRLANIŞI:
soğanı minik minik kesip tereyağıyla birlikte kısık ateşte şöyle biraz kavuruyoruz üzerine biber salçası ve  domates salçasınıda ekleyip homojen kıvama gelene kadar karıştırıyoruz, kekiğinide ekleyip ocaktan alıyoruz.
sosumuz ılındıktan sonra elimizle tepsiye yaydığımız hamurumuzun üzerine sosumuzdan süreriz.üzerine digger malzemelerden bolca serpiştirerek pizzamızı tamamlıyoruz.
önceden ısıtılmış fırında 200 derecede once alttan ısı vererek alt katının sonrada üstten ısı vererk yüzünün kızarmasını sağlıyoruz.
AFİYET OLSUN:)

23 Nisan 2014 Çarşamba

HATAY ANTAKYA VAZGEÇİLMEZ YEMEĞİ ORUK

ORUK yemeğinin sırf yapımının zorluğu yüzünden yapmaktan çekinen ben, şimdide tarifinin zorluğu yüzünden yazmaktan çekinir oldum:(
istediğim kadar ve istediğim ayrıntıda görselde oluşturamadım:(
şimdi tariff vermek dahada zor olacak:(
inşallah kusur etmem :...

 
 
arkadaşlar bir önceki yazımda YOĞURTAŞI tarifini paylaşmıştım sizlerle,
ORUK ta YOĞURTAŞI ile aynı malzemelerle yapılıyor sadece aradaki fark YOĞURTAŞI nın çorba kısmını çıkartıyoruz tariften ,birde içli köfteleri biraz daha büyük büyük yapıp iyice kızgın yağda kızartıyoruz.
(kızartırken maşayla falan pek dokunmuyoruz köftelere yoksa hepsi parçalanır)
bol yağda kızartmamız gerekiyor.
inşallah en kısa zamanda çok daha detaylı görsellerle tekrar yayınlayacağım ORUK tarifini:)


20 Nisan 2014 Pazar

ANTAKYA USULU YOĞURTAŞI


HATAY ANTAKYA yöresine ait olan bu mükemmel yemeği sizlerle paylaşmak için geç kaldığımı biliyorum fakat kısmet bugüneymiş:)
yöresel olarak adına YOĞURTAŞI dediğimiz bu yemek ORUK yemeğinin yanında yapılan ve beraber tüketilen bir yemektir.
aslında ORUKla birlikte birde EŞKİAŞI yemeği de yapılır inşllah onunda tarifi daha sonra vereceğim.
şimdi bir YOĞURTAŞI nın tarifine geçelim.
MALZEMELER:
KIYMASI İÇİN:
250 GR kıyma
6 adet kuru soğan
1 su bardağı ceviz içi
1 çay kaşığı karabiber
yarım çay kaşığı pulbiber
birkaç dal maydanoz
tuz
HAZIRLANIŞI:
kıymayı güzelce çıtır çıtır edene kadar kavururuz,(yalnız kıymayı kavururken tuzunu üzerine hemen ekleriz) üzerine ince ince sıçan dişi  kıyılmış soğanları ekleriz kısık ateşte suyunu salıp tekrar çekene kadar pişiririz.
ceviz içini iri bir şekilde rondoda çekeriz (aslında elde bıçakla kıyılır)çektiğimiz cevizleride ekleriz kıymamızın içine,biraz kavururuz cevizlerle beraber, ardından karabiberini ve pulbiberini ekleriz.
altını kapattıktan sonra ince kıyılmış maydanozları ekleyip karıştırırız.kıymamız hazırlanmıştır.MALZEMELER:
KÖFTESİ İÇİN:
yarım kg ince bulgur
1 tatlıkaşığı biber salçası
1 çay kaşığı kimyon
1 adet kuru soğan randesi
1 adet yumurta
100 gr çiğköftelik yağsız kıyma
(veya 2-3 yemek kaşığı kadar irmik)
1 yemek kaşığı un
tuz
HAZIRLANIŞI:
eğer et alma imkanınız yoksa kıymanın yerine irmik konabilirsiniz ,irmikle yapılacaksa bir leğen içersine bulgur,irmik,biber salçası,tuz,soğan rendesi ve kimyonu alarak yavaş yavaş çiğköfte gibi yoğuruz.
yoğururken yanımıza bir kapta su almamız lazım çünkü,yoğurduğumuz yerde ara ara su alarak (bulgurların şişmesi için)yoğururuz.
bulgurlar iyice yumuşadıysa ve köfteniz hamur gibi birbirini tutmaya başladıysa artık yavaş yavaş oluyor demektir.
olgunlaşan köftenin içersine yumurtayı kırarız ve üzerine unu ilave ederiz tekrar yoğururuz.
iyice katıştıktan sonra artık köftemiz tamam.
Hazırlanan köftelerden küçük parçalar alıp minik içli köfte şekli veririz parmaklarımızla (resimlerdeki görüntülerden  yararlanabilirsiniz) içlerine hazırladığımız kıymadan  doldurup tekrar kapatırız.
birde misket şaklinde yaparız köftelerden bolca..
ÇORBASI İÇİN MALZEMELER:
1 çay bardağı pirirnç
1 çorba kaşığı dolusu tereyağı
tuzlu yogurt
su
tuz
kuru nane
HAZIRLANIŞI:
pirinçleri yıkadıktan sonra tencereye alırız üzerine tereyağını ekleriz biraz yağ eriyene kadar kavururz ardından 1.5 lt kadar suyu ilave ederip kaynamaya bırakırız.
pirinçler yarı kıvamda açılınıca üzerine tuzlu yoğurtunu ekleriz(burda ölçü olarak çorbanın suyunun iyice bembeyaz olacağı kadar tuzluyoğurt kullanılır)
iyice kaynayıp tabiri caizse özleştikten sonra hazırlamış olduğumuz köfteleri teker teker içine boşaltırız ,artık bu aşamada fazla kaşık vurmadan devam ederiz yoksa köfteler parçalanabilir.
köfteleri boşalttıktan sonra tahta kaşıkla dikkatlice şöyle bir sefer karıştırız ve tencerenin kapağı açık kalacak şekilde kaynamaya bırakırız.
köfteler renk değiştirip piştiğini düşündüğümüzde artık ocağı kapatıp çorbanın üzerine bolca kuru nane katıp karıştırız.

böylesine birkaç aşamalı yöresel bir yemeği elimden geldiği kadar eksiksiz kusursuz anlatmaya çalıştım fakat hatam veya eksiğim varsa lütfen hatamı düzeltin .
ilginiz için çok teşekkrü edeerim.
17 Nisan 2014 Perşembe

ISPANAKLI HATAY DÖRTYOL BÖREĞİ

 HATAY DÖRTYOL BÖREĞİ
MALZEMELER:
6 adet yufka
1 fincandan az  zeytinyağı
1 fincan süt
İÇ MALZEMESİ:
yarım kg ıspanak
2 yemek kaşığı çökelek
1 yamek kaşığı biber salçası
1 fincan zeytin yağı
1 adet kuru soğan
ÜZEİ İÇİN :
1 kase yogurt
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI:
öncelikle ıspanaklar yıkanıp ince ince doğranır
ince doğranmış kuru soğanlarda eklenir
çökelek ve biber salçasınıda ekleyerek
zeytinyağıyla bilikte karıştırılır ve güzel bir iç hazırlanmı olur.
6 adet yufkaın bir tanesi yağlanmış yetsiye açılır üzerine zeytinyağı ve süt karışımından sürülür 2. yufka seririlir yine sostan sürdükten sonra her tarafına gelecek şekilde  iç malzemesinden serpiştirilir.
bu işlem 2 kat yufka 1 kat iç olacak şekilde yufkaların arasına sos sürerek tekrarlanır .
en son olarak yogurt ve zeytinyağı çırpılıp böreğin üzerine dökülür ve önceden ısıtımış fırında 200 derecede kızarana kadar pişirilir.
AFİYET OLSUN:)

16 Nisan 2014 Çarşamba

TUZLU KALP KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER:
50 margarin
1 çay bardağı ayçiçek yağı
1 çay bardağı zeytin yağı
1 çay bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
aldığı kadar un
HAZIRLANIŞI:
su hariç diğer tüm sıvıları karıştıralım,tuzunuda ilave edim 2 su bardağı kadar unu ekleyip yoğuralım ve biraz yoğurduktan sonra  suyunu ilave edelim(suyu ilave edince hamur bozuklmuş gibi gelebilir fakat değil )iyice homojen hale gelene kadar yoğurun ve kulak memesi kıvamından biraz daha katı bir hamur olacak kadar un ekleyip yoğurun.hazırlanan hamurdan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparı elinizde fitil gibi yuvarlayın,yuvarlanan hamurdan iki ucunu ortada birleştirerek kalp şkeli vermeye çalışın.en son üzerine yumurta sarısı sürüp susam çörekotu serperek önceden ısıtılmış fırında 200 derecede altı üstü kızarana kadar pişirin.
AFİYET OLSUN:)
 

15 Nisan 2014 Salı

YILLARDIR ERTELENEN TAVUK HAŞLAMA YEMEĞİ:)

Eşiminyıllardır istediği fakat benimse lezzetini çok basit buluptta yapmadığım bir yemek tavuk haşlama...
eşim her istediğinde ya onu yapana kadar kuru fasulye yapalım veya tavukla yapılabilecek daha güzel yemekler yapalım diyen ben en sonunda pes ettim ve eşimin isteğini yerine getirdim:)
tadı güzeldi fakat ben daha yoğun tatlar sevdiğim için ancak bolca limon sıkarak tüketebildim.
eşim se çok beğendi ''işte bu yaa'' dedi:)
MALZEMELER:
2 adet tavuk but
2 adet büyük boy patates
2 adet havuç
2 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
tuz
karabiber
kekik
HAZIRLANIŞI:
tavukları yarı kıvamda haşlıyoruz
haşladığımız tavuıkların üzerine iri iri doğranmış havoc ve patatesleri ekliyoruz, ardından kabukları soyulmuş kuru soğan ve sarımsakları bütün halde içine atıyoruz, tuz, ,karabiber ve kekeiğide damat tadımıza gore istediğimiz kadar ekleyip düdüdklü tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bıraıyoruz.
10 dakikada pişiyor control etmekte fayda var.
SERVİS AŞAMASINDA BEN BOL LİMON SUYU İLE TÜKETTİM GÜZEL OLUYOR:)
AFİYET OLSUN 

10 Nisan 2014 Perşembe

DİYARBAKIR ÇÖREĞİ TARİFİ


ben bir DİYARBAKIR gelini olaraktan:)
DİYARBAKIR'da bayramlarda hazırlanan bir çörek tarifi paylaşacağım sizlerle bugün
MALZEMELER:
1 lt süt
yarım paket margarin
1 paket yaş maya
1 yemek kaşığı çörek baharatı(yoğun olarak rezene var baharatın içinde )
1 yemek kaşığı çörek out
2 yemek kaşığı susam
1 yemek kaşığına yakın tuz
1 yemek kaşığı şeker
yarım su bardağı su
yeteri kadar un
HAZIRLANIŞI:
yarım bardak su içinde mayayı eritiyoruz
margarini derince bir tencerenin içine alıp kısık ateşte eritiyoruz eriyen margarinin üzerine sütü döküyoruz,(bu sayede suttee ılınmış oluyor ) ocaktan alıyoruzun hariç digger tüm malzemeleri ekleyip karıştırıyoruz.
daha sonra azar azar un ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz.
tencerenin kapağını kapatıp hamuru mayalanmaya bırakıyoruz bole yapınca hamur yumuşacık oluyor.
mayalanan hamurdan büyükçe bir parça alıyoruz yuvarlıyoruz silindir şeklide ve üzerine bastırıyoruz yassılaştırıyoruz, daha sonra verev gelecek çekilde yan yan (slays) denilen şekilde kesiyoruz
üzerlerine yumurta sarısı sürüp bir bıçak yardımıyla çizerek kareler oluştutruyoruz.
(DİYARBAKIRDA birde saç örgüsü şeklini yapıyorlar ve adına örük diyorlar)
önceden ısıtılmış fırında 200 derecede once altı sonra üstü nar gibi kızarana kadar pişirilir.
AFİYET OLSUN:)